Všeobecné dodací podmínky

Všeobecné dodací podmínky

Allgemeine Lieferbedingungen

Dodací a platební podmínky ČJ

General delivery conditions